Menu Close

Važnost psihofizičkog razvoja djece

Rast i razvoj djeteta jedna su od najosnovnijih obilježja dječjeg organizma. Svakim danom dječji organizam se razvija, raste te se povećava kao i njegove funkcije koje svakodnevno sazrijevaju. Na rast i razvoj djeteta utječu razni čimbenici – fizički, psihički, emotivni, obiteljski i drugi – koji su međusobno povezani i znatno se odražavaju na psihofizički razvoj djeteta. Od osobite važnosti za psihofizički razvoj djeteta predstavlja i  socijalizacija od najranije dobi.

Upravo se zato u odgojno-obrazovnom radu u vrtiću već kod djece jasličke dobi posebna pažnja posvećuje planiranju poticajnih sadržaja i aktivnosti, koji su primjereni dobi i razvojnom statusu svakog djeteta. Pažnja se pridaje svakom segmentu psihofizičkog razvoja djeteta te su tako osmišljene aktivnosti usmjerene poticanju razvoja:

  • motoričkih vještina,
  • razvoja govora,
  • socijalnog i emocionalnog razvoja
  • kognitivnog razvoja svakog djeteta.

Pritom odgajatelji svjesni svoje uloge i važnosti u poticanju djetetova razvoja čine sve kako bi kod djeteta potakli prije svega osjećaj privrženosti, sigurnosti i povjerenja za vrijeme boravka u vrtiću, kako bi dijete u sigurnom okruženju moglo spontano izražavati sve svoje razvojne potencijale, a u skladu s tim planiraju brojne poticajne i zanimljive aktivnosti i sadržaje za djecu.

Djeca u predškolskoj dobi spoznaju svoje okruženje svim osjetilima, ali i praktičnim radom. Kako bi djeca spoznala svijet oko sebe, svrhovitim aktivnostima u vrtiću istražuju: stvari i pojave, biljke i životinje u vrtu, polju i šumi. Uvođenjem praktičnog rada u aktivnostima djeca uče čineći i na temelju vlastitog iskustva. Sadržaji praktičnih radova djecu potiče na stjecanje kulturnih i higijenskih navika, likovnih sposobnosti, tehničkih sposobnosti i radnih. Zahvaljujući trudu odgajatelja u dječjem vrtiću Mali Kaj djeca imaju priliku zadovoljiti sve svoje potrebe, od onih za kretanjem i istraživanjem, upoznavanjem i spoznavanjem svijeta oko sebe, spontanog izražavanja vlastite kreativnosti do usvajanja važnih sposobnosti i vještina – kako onih emocionalnih i socijalnih, tako i kognitivnih.