Menu Close

Stručno tijelo vrtića

30/11/2023[post-views]

Odgojiteljsko vijeće je stručno tijelo kojeg čine svi odgojno obrazovni djelatnici.

Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju Kurikuluma, Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića, skrbi o primjeni suvremenih oblika i metoda rada s djecom, daje Upravnom vijeću mišljenje u svezi s organizacijom rada i razvojem djelatnosti, potiče i promiče stručan rad, predlaže nabavu potrebite opreme i pomagala i druge poslove određene Statutom i općim aktima Dječjeg vrtića.