Menu Close

Što je Logoterapija?

Značenje Logoterapije skriveno je već u samom naslovu, u riječi LOGOS. Riječ logos možemo naći u korjenima starih jezika i ima puno značenja od smisla, razuma, duha, daha pa do transcenedencije.

Logoterapije je višedimenzionlna a utemeljena je po Viktoru Franklu, rođenog u Beču. U temelju logoterapije je filozofija ali i antropologija te medicina i psihologija a nastale iz judeističko krščanskke misli. Viktor Frankl je bio osoba interdisciplinarnog pristupa i integrativnog znanja.

Logoterapijski pogled je usmjeren u cjelovitost čovjeka kao jedinstvenog bića tijela, psihe i duha. Duhovna dimenzija (terrtium datur) je sveobuhvatna dimenzija, a kroz logoterapiju upoznajemo ljudske sposobnosti koje su skrivene u nama, u samoj srži čovjekova duha.

Logoterapija upućuje čovjeka na otkrivanje i ispunjavanje smisla života, posvješćuje mu njegovu slobodnu volju i savjest prema kojoj mu je djelovati.

Kakva je Logoterapija?

Logoterapija je prijateljska, dobronamjerna i događa se kroz dijaloški susret osoba u iskazivanju uzajamnog poštovanja i očuvanja bezuvjetnog dostojanstva svakog čovjeka.

Logoterapija odgaja, ona savjetuje ali i liječi.

Vrijeme u kojem živimo traži odgovore na :

Što je smisleno?

Što je vrijedno?

Što je istinito?

Tko smo mi sada i kuda želimo stići?

Odgovori na ova pitanja nalaze se u nama, a Logoterapija otkriva u nama taj put u kojem tražimo svoju zvijezdu na nebu za koju želimo prikačiti vlastita kola.