Menu Close

Obavijest

**Ovim putem podsjećamo roditelje djece koja još nisu upisana u program predškole kako to mogu učiniti u tajništvu vrtića.**  https://vrtic-malikaj.hr/kontakti/

 

Dječji vrtić Mali Kaj u Novom Golubovcu djeluje na adresi Novi Golubovec 27b, a s radom je započeo 4.10.2021. godine. Ukupne površine 90 m2, nalazi se u prizemlju obiteljske kuće, obnovljen je, sve instalacije su nove i atestirane. U prostoru je planiran rad dvije manje skupine djece, jedne skupine mješovite jasličke dobi, druga mješovita vrtićka skupina sa ukupno 30 djece. U sklopu redovitog desetosatnog programa, integriran je i program predškole, no DV Mali Kaj i u prostorima osnovne škole Novi Golubovec, provodi “Malu školu”. U procesu je verifikacija dodatnih programa ranog učenja Engleskoga jezika te Sportski program. S obzirom da je zaprimljena dokumentacija za ukupno 15-tero djece, odgojno-obrazovni rad provode 3 odgojiteljice: Valnea Štefanek, Ana Kesak i Mirjana Pavlek. Radno vrijeme za prijem, boravak i otpust djece je od 05:30 do 16:30 sati, dok je redovno radno vrijeme vrtića od 05:30 do 17:00 od ponedjeljka do petka.

golubovec3

Temeljna struktura programa, podijeljena je na tri velika potpodručja u kojima dijete stječe kompetencije: ja (slika o sebi),  ja i drugi (obitelj, druga djeca, uža društvena zajednica, vrtić i lokalna zajednica), svijet oko mene (prirodno i šire društveno okružje, kulturna baština, održivi razvoj). U svakom potpodručju određuju se sadržaji i poticaji koji povezuju pedagoške i psihološke dimenzije odgojno-obrazovnoga procesa. Prema uvjetima i aktivnostima neposrednoga odgojno-obrazovnoga rada ostvaruju se ciljevi kojima se potiče cjelokupni tjelesni, intelektualni, psihofizički, emocionalni, moralni i duhovni razvoj djeteta.

Usmjereni smo na razvoj sposobnosti uspostavljanja, razvijanja i održavanja kvalitetnih odnosa s drugom djecom i odraslima (sudjelovanje, pregovaranje, rješavanje sukoba); razumijevanje i poštivanje različitosti među ljudima; sposobnosti zajedničkoga (usklađena) djelovanja djeteta s drugima (drugom djecom i odraslima); sposobnosti odgovornoga ponašanja prema sebi, drugima i okružju (prirodnom i materijalnom); etičnost, solidarnost, povjerenje i tolerancija u komunikaciji s drugima; sposobnosti (samo) poticanja na djelovanje, (samo) organiziranja i (samo)vođenja aktivnosti; samostalnost u obavljanju aktivnosti (samostalnost djetetova djelovanja, mišljenja i odlučivanja); mogućnost prilagodbe novim, promjenjivim okolnostima (okretnost i prilagodljivost); stvaranje i zastupanje novih ideja (kreativnost); sposobnost promišljanja i samoprocjene vlastitoga rada i postignuća; inicijativnost, inovativnost i poduzetničke sposobnosti.

345625838_248921407653257_6983191295800002548_n

D.V. “MALI KAJ” PODRUŽNICA NOVI GOLUBOVEC