Program katoličkog vjerskog odgoja počiva na potrebi za njegovanjem djetetove duhovne dimenziju koja ga čini osjetljivim za otkrivanje, primanje i oblikovanje njegova života u odnosu prema sebi i prema drugima, te na poseban način prema Bogu – kroz vrednote Evanđelja.

Cilj programa

Osnovni cilj programa jest – kroz komplementarnost i u skladu s ciljevima cjelovitoga predškolskog odgoja – njegovati i razvijati religioznu dimenziju djeteta, osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, za otkrivanje, prihvaćanje i življenje autentičnih vrednota Evanđelja – razvijajući u djetetu empatiju, solidarnost i brigu za sebe i svoje bližnje.

Kome je program namijenjen?

Program je namijenjen djeci od navršene treće do njihove sedme godine života, predškolskoj djeci oba spola.

Provođenje programa

Program se provodi 2 puta tjedno u jutarnjim satima od listopada do lipnja.

Program će se ostvarivati u prostorima dječjeg vrtića koji su prigodno opremljeni, poticajno izazovni i primjereni dobi djeteta. Kutić za vjerski odgoj osim standardne, sadrži i prikladnu vjersku opremu (Biblija i slikovnice religioznog sadržaja, umetaljke, slagarice s vjerskim sadržajem, pedagoški neoblikovani materijal koji prati jezgre i teme)

Program katoličkog vjerskog odgoja provodi Martin Svilanović, magistar teologije.