Menu Close

Program ranog učenja engleskog jezika temelji se na spoznaji da je predškolska dob najpovoljnije životno razdoblje za usvajanje stranog jezika zbog bioloških i psiholoških karakteristika djece rane dobi.

To je vrijeme kada djeca brže i lakše usvajaju čisti izgovor, intonaciju, a prisutan je i osjećaj sigurnosti, samopouzdanja i spontanosti, što je najbolja osnova za svako učenje.

Osim dobi, važna prednost je i vrtićko okruženje jer u poticajnom okruženju engleski jezik dijete usvaja spontano, situacijski kroz praktičnu aktivnost djeteta u interakciji s drugom djecom i odraslima.

ZADAĆE PROGRAMA

  • stvarati uvjete u kojima će dijete imati priliku slušati, čuti i govoriti engleski jezik
  • omogućiti djetetu postupno izražavanje na engleskom jeziku, prema njegovim izražajnim mogućnostima
  • njegovati ispravan izgovor, ritam i intonaciju
  • osigurati usvajanje osnovnog rječnika i jezičnih struktura na engleskom jeziku
  • razvijati samopouzdanje djeteta i osjećaj uspješnosti u spontanom izražavanju
  • razvijati interes djeteta za druge ljude, običaje, zemlje i kulture

DV Mali Kaj trenutno broji 17 upisana polaznika u program ranog učenja engleskog jezika pri čemu je 5 mališana upisano u podružnici Novi Golubovec, a 12 u centralnom objektu Krapina.

Voditeljice programa:

Tihana Forjan (centralni objekt Krapina)

Valnea Štefanek (podružnica Novi Golubovec)