Menu Close

Redovita tjelesna aktivnost od najranije dobi utječe na pravilan rast i razvoj te zdravstveno stanje djeteta. Pravilno i redovito kretanje i vježbanje ima višestruke koristi za dijete: normalan psihomotorni razvoj, zadovoljavanje osnovne potrebe za kretanjem i igrom te prevencija različitih kroničnih bolesti, osobito pretilosti.

Cilj programa

Temeljni cilj programa je poticanje djetetovog cjelovitog (kognitivnog, tjelesnog i socio-emocionalnog) razvoja s naglaskom na razvoj funkcionalnih i motoričkih sposobnosti te razvijanje pozitivnih stavova prema sportu.

Gdje i kada ?

Program se provodi 2 puta tjedno u jutarnjim satima tijekom cijele pedagoške godine. Program se provodi u multifunkcionalnim sportskim dvoranama i igralištima vrtića. Svakom vrtiću na raspolaganju su sportske dvorane s pripadajućom sportskom opremom i rekvizitima (namjenskim sredstvima i pomagalima) te vanjsko igralište s pripadajućim pomagalima i zelenim površinama.

Kome je program namijenjen?

Program je namijenjen djeci od 3 do 7 godina.

DV Mali Kaj trenutno broji 23 upisana polaznika u sportski program pri čemu je 6 mališana upisano u podružnici Novi Golubovec, a 17 u podružnici Brdovec.

Voditelji/ce programa:

Ana Kesak (podružnica Novi Golubovec)

Martin Svilanović (podružnica Brdovec)