Menu Close

Poremećaj iz spektra autizma

Poremećaj iz spektra autizma može biti povezan s intelektualnim teškoćama, teškoćama u motoričkoj koordinaciji i pozornosti, te fizičkim zdravstvenim problemima, kao što su spavanje i gastrointestinalni poremećaji. Poremećaji autističnog spektra su velika i raznolika skupina poremećaja rane dječje dobi nepoznate etiologije. Unatoč nizu istraživanja, uzroci nisu posve razjašnjeni. Znanstvena istraživanja ukazuju na to da se radi o nasljednom neurorazvojnom poremećaju, kao i o utjecaju faktora okoline.

Osnovna obilježja poremećaja iz spektra autizma su:

 • teškoće u socijalnim interakcijama,
 • teškoće neverbalne i  verbalne komunikacije,
 • neuobičajeno ponašanje,
 • ograničene aktivnosti i interesi,
 •  stereotipije.

Zahvaljujući većem senzibilitetu društva, te mogućnostima rane procjene i otkrivanja  autizma kod djece prosječne inteligencije i s blagim jezičnim kašnjenjenjem, ali jasnim odstupanjima u razvoju socijalne komunikacije dovode do dijagnosticiranja  poremećaja iz  spektra  autizma u sve mlađoj dobi. Istraživanja pokazuju da rana dijagnostika, kao i rana intervencija mogu poboljšati rezultate habilitacije i prilagodbe djece s autizmom.

Može se reći da je prividno povećanje pojavnosti autizma koje se uočava u cijelom svijetu rezultat preciznije dijagnostike, promjene dijagnostičkih kriterija i veće senzibilizacije javnosti za probleme osoba sa autizmom. Naime, najnovija istraživanja pokazuju da se pojavnost  poremećaja iz spektra autizma u proteklih 50 godina povećala čak 15 puta; procjenjuje  se  da se  poremećaji  iz spektra autizma javljaju u omjeru  20 na 10 000 novorođene djece.

KAKO U RANOJ DOBI PREPOZNATI TEŠKOĆE SOCIJALNE KOMUNIKACIJE KOD SVOG
DJETETA ? 

 • Ne odaziva se na ime
 • Rijetko uspostavlja kontakt pogledom
 •  Ne donosi igračke i predmete da podijeli svoje interese
 • Ne poziva druge u igru, radije se igra samo
 • Druge često koristi kada nešto želi, primjerice uzme za ruku i odvuče do željenog predmeta
 • Smanjeno obraća pažnju na druge osobe
 • Često ne reagira na ono što mu drugi govore
 • Ne govori, ne razumije jednostavne naloge

KAKO MOŽETE POTICATI SVOJE DIJETE U OBITELJSKOM OKRUŽENJU ?

 • Igrajte se sa djetetom na podu, budite u njegovoj razini, pokušajte da položaj tijela
  bude „licem u lice“
 •  Prilikom igre uključite se u djetetovu igru, slijedite njegovo vodstvo i pratite njegove
  interese, ponekad pokušajte „omesti“ djetetovu igru, imitirajte (zrcalite što je dijete
  izvelo)
 • Komentirajte, imenujte i verbalizirajte ono što dijete radi i ono na što je usmjereno
 • Podesite okolinu kako bi stvorili priliku za komunikaciju- omiljeno piće ili predmet
  djeteta stavite izvan njegova dosega, ali na način da ga može vidjeti. U trenutku kada
  uočite da dijete želi taj predmet, najprije vi pokažite na predmet uz pomoć geste
  pokazivanja. Djetetu pružite predmet u trenutku kada ono samo pokuša ponoviti
  gestu pokazivanja.
 • Ohrabrivanje kontakta očima na prirodan način- držite predmeta u blizini svog lica,
  igre skrivača s djetetom („ku-ku“)
 • Za vrijeme šetnje ili vožnje automobilom, naglašenom gestom i govorom, pokažite
  djetetu avion koji leti, autobus, psa i sl.
 • Koristite igračke koje se aktiviraju, kao što su na primjer, igračke na navijanje te
  pritom recite „tri, četiri…“ na uzbudljiv način i u trenutku kad dijete pogleda igračku
  te potom Vas, pokrenite igračku i recite „sad!»
 • Ohrabriti dijete da imitira svakodnevne rutinske aktivnosti- imitativna igra
 • Od rutina stvorite igru
 • Igranje izmjeničnih igara (dodavanje – ti pa ja, građenje tornja, bojanje, bojanje,
  spremanje igračaka, igre lutkama, sviranje, slaganje slagalica itd.)
 • Poduprijeti, nagraditi odgovore
 • Poduprijeti, nagraditi iniciranje komunikacije (ponuditi prikladniji model ako je
  potrebno, npr. Gestu popratiti verbalizacijom, proširiti rečenični iskaz)