Menu Close

Dječji vrtić Mali Kaj osnovan je u prosincu 2000. godine, a s radom je započeo 14. studenog 2003. godine.

Vrtić ima tri objekta na adresama I. G. Kovačića u Krapini, Prigorje Brdovečko u Zaprešiću i Podgora Krapinska u Krapini. U Vrtić je u tijeku godine upisano u prosjeku oko 130 djece, a broj upisane djece se tijekom godine mijenja, zavisno o potrebama roditelja i djece. S djecom rade odgojiteljice i stručni suradnici po pozivu i potrebi.

Odgojno obrazovni rad temelji se na humanističko razvojnoj koncepciji, a ostvaruje se u redovnom i posebnim programima s djecom od navršenih godine dana života do polaska u osnovnu školu. Uz redovni program provodi se i Program ranog učenja engleskog jezika i Program ritmike. Temeljno ishodište svih programa čini Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Svi programi u svom središtu imaju dijete i njegove potrebe te ih kreiramo pomno prateći interese i potrebe djece, te njihove individualne karakteristike kao i interese roditelja korisnika usluga. Posebnu pozornost posvećujemo djeci jaslica i vrtića u periodu prilagodbe, početkom rujna, a i tijekom godine ako se radi o novoupisanoj djeci. Iskustvo je pokazalo da prilagodbu olakšava postupni dolazak, kraći boravak djeteta i boravak, uz odgajatelja, jednog od roditelja novog djeteta u skupini.

U svom programu usmjereni smo na cjelovit razvoj djeteta i njegovih potencijala, poštivanju dječjih prava i uvažavanju individualnih interesa i potreba djece. Svojim djelovanjem pružamo potporu obitelji i pridonosimo razvoju roditeljskih kompetencija, te tako doprinosimo razvoju društvene zajednice. Misija našeg vrtića je odgojiti samostalno, radoznalo, kreativno dijete koje je sposobno razumjeti i prihvatiti sebe i druge putem igre čiji dar i užitak nikad ne prestaje.

Naša vizija je vrtić kao mjesto rasta i razvoja svakog pojedinca u poticajnom okruženju. Djeci želimo puno zaigranosti, roditeljima roditeljsku sreću, zaposlenima kvalitetu odnosa, prijateljima i suradnicima zadovoljstvo u suradnji s nama.

Djetetov razvoj počinje upoznavanjem samog sebe i otvara se u svijet i odnose s drugima. Svojim ćemo radom brinuti da osiguramo izazove koji će omogućiti raznolikost iskustava kojima će djeca uz vlastitu aktivnost stjecati znanja i iskustva o svijetu što ih okružuje, a istovremeno razvijati sposobnosti za razvoj uma i mašte, prosuđivanje i osjećaj odgovornosti.

Za uspješan odgoj djeteta značajan je odnos obitelji i ustanove, obitelji i vrtić u utjecaju na dijete međusobno se povezuju i isprepliću. U tom odnosu važna je podjela odgovornosti i različitih nadležnosti. U našem vrtiću posebno mjesto u radu zauzima građenje profesionalnih, suradničkih i partnerskih odnosa s roditeljima. U tom kontekstu osobit trud ulaže se u stvaranje osobno i socijalno potkrepljujućih situacija za aktivnu i ravnopravnu interakciju i komunikaciju odgojitelja i roditelja.

Vrtić predstavljaju i zaposlenici koji svojim znanjem, kompetencijama, vrijednostima i kulturom življenja omogućuju kvalitetu življenja u vrtiću svoj djeci i ujedno razvijaju identitet i posebnost svakog pojedinca. Život i rad u vrtiću temelji se na međusobnoj odgovornosti i razvijanju kulture dijaloga usmjerenog na dobrobit djeteta, te kvalitetno reagiranje i konstruktivno rješavanje problema vezanih uz odgoj i razvoj djece.

Ovdje smo zbog djece i za djecu kojoj želimo omogućiti sigurno i poticajno okruženje za rast i razvoj.